Sunday, March 13, 2011

Yang ManNa 1 Profil Anda

The Advocate:
Anda makan hidup dan berfikir secara sihat!Anda berani menyahut cabaran,sentiasa bersemangat dan yakin.Anda sebenarnya adalah inspirasi kepada orang lain. Syabas!

The Investor:
Anda bukan sahaja mengambil berat tentang kesihatan dan kesejahteraan diri sendiri malah mereka yang tersayang.Tahniah di atas usaha anda namun masih ada ruang untuk memperbaikinya.

The Manager:
Anda mengambil berat tentang kesihatan namun gaya hidup anda yang sibuk menyukarkan anda memberi komitmen penuh kepada gaya hidup sihat.Apa yang anda perlukan adalah sedikit motivasi dan galakan ke arah itu.

The Hopeful:
Anda mahu memperbaiki kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat namun anda tidak tahu bagaimana dan di mana hendak memulakanya.Apa yang anda perlukan adalah maklumat berguna dan kesungguhan yang padu untuk merealisasikannya.

Khairi Ikhwan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, March 13, 2011

Yang ManNa 1 Profil Anda

The Advocate:
Anda makan hidup dan berfikir secara sihat!Anda berani menyahut cabaran,sentiasa bersemangat dan yakin.Anda sebenarnya adalah inspirasi kepada orang lain. Syabas!

The Investor:
Anda bukan sahaja mengambil berat tentang kesihatan dan kesejahteraan diri sendiri malah mereka yang tersayang.Tahniah di atas usaha anda namun masih ada ruang untuk memperbaikinya.

The Manager:
Anda mengambil berat tentang kesihatan namun gaya hidup anda yang sibuk menyukarkan anda memberi komitmen penuh kepada gaya hidup sihat.Apa yang anda perlukan adalah sedikit motivasi dan galakan ke arah itu.

The Hopeful:
Anda mahu memperbaiki kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat namun anda tidak tahu bagaimana dan di mana hendak memulakanya.Apa yang anda perlukan adalah maklumat berguna dan kesungguhan yang padu untuk merealisasikannya.

Khairi Ikhwan

No comments:

Post a Comment